Blog

Emocionálna inteligencia. Prečo by práve vám nemala chýbať? 

 

Pravdepodobne každý z nás pozná ľudí, či už v škole, práci alebo súkromí, ktorí sú úžasní poslucháči. Je jedno, o akú situáciu sa jedná. Proste vždy vedia, ako sa zachovať, kedy presne čo povedať. Sú to ľudia, pri ktorých sa jednoducho vždy cítite dobre. Sú starostliví, ohľaduplní a ak nám aj vždy nevedia dať riešenie na náš problém, je nám s nimi vždy akosi ľahšie a veselšie. Sú to ľudia s vysokou emocionálnou inteligenciou (EQ).

Sú to majstri v ovládaní svojich emócií. Nie sú nahnevaní v stresových situáciách. Namiesto toho majú schopnosť pozrieť sa na problém a potichu nájsť riešenie. Sú úžasní v rozhodovaní a vedia, kedy môžu dôverovať svojej intuícii. Bez ohľadu na ich prednosti, vždy sa chcú na seba pozerať čestne. Prijímajú dobre kritiku a tiež vedia, kedy ju použiť na zlepšenie svojho výkonu.

 

 

Ľudia s vysokým EQ poznajú sami seba veľmi dobre a sú tiež schopní vycítiť emocionálne potreby iných.

 

Stále viac a viac ľudí akceptuje, že emocionálna inteligencia je rovnako dôležitá pre profesionálny úspech ako akékoľvek odborné schopnosti. Organizácie čoraz častejšie využívajú EQ pri prijímaní ľudí do zamestnania či ich povyšovaní. EQ zodpovedá až za 58 % výkonu vo všetkých typoch zamestnaní. Takže, čo je to presne emocionálna inteligencia?

Charakteristika emocionálnej inteligencie

Každý máme odlišnú osobnosť, odlišné potreby, odlišný spôsob preukazovania svojich emócií. Ich zvládanie tiež potrebuje taktnosť a inteligenciu – obzvlášť, ak si želáme v živote uspieť. To je chvíľa, kedy sa výška vášho EQ stáva dôležitá.

 

Emocionálna inteligencia je schopnosť rozpoznať emócie, porozumieť, čo vám iní hovoria a chápať, ako vaše emócie ovplyvňujú ľudí okolo vás. Emocionálna inteligencia tiež zahŕňa vaše vnímanie iných: ak chápete ako sa iní cítia, to vám umožňuje lepšie manažovať vaše vzťahy.

Ľudia s vysokou emočnou inteligenciou sú zvyčajne úspešní vo väčšine vecí, ktoré robia. Prečo? Pretože sú tými, ktorých väčšina chce mať vo svojom tíme. Keď ľudia s vysokým EQ posielajú e-mail, býva spravidla zodpovedaný. Keď potrebujú pomoc, dostanú ju. Pretože umožňujú ostatným cítiť sa dobre a to im umožňuje kráčať životom ľahšie ako ľudia, ktorí sú nahnevaní alebo nervózni.

 

Daniel Goleman, americký psychológ, vyvinul štruktúru 5 prvkov, ktoré definujú emocionálnu inteligenciu:

1. Sebavedomie – Ľudia s vysokou emocionálnou inteligenciou sú zvyčajne veľmi sebavedomí. Chápu svoje pocity, a preto im nedovoľujú, aby ich ovládali. Veria si, veria svojej intuícii a nedovolia svojím pocitom, aby sa dostali spod kontroly.

Poznajú svoje prednosti a slabosti a pracujú na nich. Mnoho ľudí verí, že sebavedomie je najdôležitejšia časť emocionálnej inteligencie.

 

2. Sebaovládanie – je to schopnosť ovládať emócie a impulzy. Ľudia, čo sa dokážu ovládať, nikdy nie sú priveľmi nahnevaní alebo žiarliví a nerobia impulzívne a nezodpovedné rozhodnutia. Vždy myslia skôr ako konajú. Charakteristika sebaovládania je ohľaduplnosť, bezproblémové prijímanie zmien, integrita a schopnosť povedať nie.

 

3. Motivácia –  Ľudia s vysokým stupňom EQ sú zvyčajne motivovaní. Sú ochotní oželieť okamžité výsledky v prospech dlhodobého úspechu. Sú vysoko produktívni, milujú výzvy a sú veľmi efektívni nech robia čokoľvek.

 

4. Empatia – je to pravdepodobne druhá najdôležitejšia zložka emocionálnej inteligencie. Empatia je schopnosť identifikovať potreby, priania a uhol pohľadu ľudí okolo nich. Títo ľudia ľahko rozpoznávajú pocity iných, aj keď tieto pocity nemusia byť zjavné. Ako dôsledok tejto črty sú vynikajúci v manažovaní vzťahov, počúvaní a nadväzovaní vzťahov. Vyhýbajú sa stereotypu a rýchlym súdom a žijú svoj život veľmi čestným spôsobom.

 

5. Sociálne zručnosti – Je to zvyčajne veľmi jednoduché mať rád ľudí s dobrými sociálnymi zručnosťami. Je to ďalší znak vysokej emocionálnej inteligencie. Sú to typický tímoví hráči. Radšej akoby sa zamerali na svoj vlastný úspech, najprv pomáhajú iným pokročiť a zažiariť. Dokážu manažovať hádky sú excelentní komunikátori a sú majstri vo vytváraní medziľudských vzťahov. Ako ste pravdepodobne pochopili, EQ môže byť kľúčom k úspechu vo vašom živote. Využívanie a budovanie EQ môže byť skvelou možnosťou ukázať ostatným lídra, ktorý vo vás je.

 

Už teraz viete, že nepatríte ku skupine ľudí s vysokým EQ? Ale mali by ste! Ľudia s vyšším EQ zarábajú v priemere o 29 000 dolárov ročne viac. To znamená, že ak sa pokúsite zvýšiť svoje EQ čo i len o jeden bod, predstavuje to do vášho ročného príjmu 1 300 dolárov navyše.

 

Ako zvyšovať svoju emocionálnu inteligenciu?

Dobrou správou je,  že emocionálna inteligencia MOŽE byť naučená a rozvíjaná. Mnoho testov a kníh vám umožní zistiť svoju aktuálnu emocionálnu inteligenciu a zistiť, kde je potrebné zapracovať. Môžete taktiež použiť tieto tipy:

  • Pozorujte ako reagujete na ľudí. Ponáhľate sa rýchlo súdiť skôr ako viete všetky fakty? Žijete v stereotype? Pozite sa úprimne ako žijete a vychádzate s inými ľuďmi. Skúste sa postaviť na ich miesto a byť viac otvorení a prijímajúci ich pohľady a potreby.
  • Pozrite sa na svoje pracovné prostredie. Hľadáte pozornosť pre svoje úspechy? Pokora môže byť úžasnou kvalitou a nevadí, že ste leniví alebo menej sebavedomí. Pokiaľ sa učíte pokore, hovoríte, že viete, čo ste urobili. A môžete byť potichu na to hrdí. Dajte iným možnosť zažiariť. Sústreďte na nich pozornosť a nemajte priveľkú starosť o získanie pochvaly pre seba.
  • Vážte si sami seba. Čo sú vaše slabosti? Ste schopní akceptovať, že nie ste dokonalí a že je potrebné, aby ste pracovali na niektorých oblastiach, aby ste sa stali lepším človekom? Majte odvahu, pozrieť sa na seba úprimne. Môže to zmeniť váš život.
  • Zamyslite sa, ako reagujete v stresových situáciách. Ste nervózny vždy, keď meškáte alebo sa vám niečo nepodarilo? Zahanbujete iných alebo sa stávate nahnevaní na nich aj keď to nie je ich chyba? Schopnosť zostať pokojný a ovládať sa vo veľmi zložitých situáciách je vysoko cenná hodnota vo svete biznisu a tiež mimo neho. Snažte sa vždy držať svoje emócie pod kontrolou, keď veci nejdú podľa predstáv.
  • Prijmite zodpovednosť za svoje činy. Ak zraňujete niekoho city, ospravedlňte sa priamo. Neignorujte, čo ste urobili alebo sa osobe nevyhýbajte. Ľudia sú skôr ochotní odpustiť a zabudnúť, ak urobíte čestný krok dať veci na pravú mieru.
  • Zvážte, ako vaše činy ovplyvnia ostatných skôr ako tak urobíte. Ak vaše rozhodnutia ovplyvnia iných, vžite sa do ich kože. Ako sa budú cítiť ak to urobíte? Chceli by ste mať takú skúsenosť? Ak vec musíte urobiť, ako pomôžete ostatným, aby sa s vyrovnali s dôsledkami?

 


Zdroj: článok z Eduworld

Zdroj: Emoční inteligence: T.Bradberry a J.Greaves